Wat is de catalogus

Centrale doel van de arbocatalogus

Het belangrijkste doel van deze arbocatalogus is werkgevers en werknemers een zo praktisch mogelijk handvat te bieden om de arbeidsomstandigheden in hun bedrijf te kunnen beheersen en te verbeteren.

 Subdoelen arbocatalogus

De arbocatalogus is een praktisch instrument als:
  • het focus aanbrengt binnen de talloze zaken die op dit gebied geregeld (lijken te) moeten worden. Niet alles is van even groot belang;
  • werkgevers en werknemers op brancheniveau vastleggen welke risico’s de meeste aandacht verdienen. Deze risico’s heten prioritaire risico’s en
  • werkgevers en werknemers beheersmaatregelen kunnen vinden waar zij in ze praktijk wat aan hebben. Het staat werkgevers vrij om andere beheersmaatregelen te nemen, mits zij daarbij een vergelijkbaar beheersingsniveau realiseren.