Inventarisatie en evaluatie

Metingen: klimaatparameters

Om te kunnen bepalen wat de hittebelasting is spelen vier verschillende omgevingsparameters een rol:

  • Luchttemperatuur;
  • Luchtvochtigheid;
  • Windsnelheid en
  • Kleding

Luchttemperatuur
Als de luchttemperatuur veel lager is dan de huidtemperatuur, is er een grote warmteafgifte. De stralingstemperatuur is ook van belang aangezien deze iets zegt over de stralingswarmteoverdracht. Stralingswarmte draagt bij aan warmtebelasting van medewerkers.

Luchtvochtigheid
De luchtvochtigheid geeft een indicatie van de mogelijkheid van het menselijk lichaam om warmte kwijt te raken door middel van zweten.

Windsnelheid
De windsnelheid is van belang om een inschatting te maken van de convectieve warmte-uitwisseling en de verdampingswarmteafgifte. Deze worden beide hoger met toenemende wind. Bij temperaturen boven zo’n 35ºC wordt juist warmte naar het lichaam toe getransporteerd via convectie, tenzij er sprake is van een grote luchtverplaatsing langs het lichaam.

Kleding
Kleding speelt een rol in hittebelasting van medewerkers. Hoe hoger de isolatie, hoe meer opwarming (met uitzondering waar kleding beschermt tegen extreme temperaturen, bijvoorbeeld bij brand). Door het toenemende gewicht gaat ook de warmteproductie omhoog wat eveneens leidt tot opwarming.
Risico inventarisatie en evaluatie klimaat
Een risico inventarisatie en evaluatie op het gebied van klimaat kan plaatsvinden door middel van inventarisatielijsten. Het ingevulde formulier geeft een eerste indruk over mogelijke knelpunten waarna gekeken moet worden of deze punten opgelost of verbeterd kunnen worden.

Er zijn verschillende normen beschikbaar om de klimaatbelasting te kunnen evalueren:

  • ISO 7730, gematigde thermische klimaatomstandigheden (bepaling van de indices Predicted Mean Vote en omschrijving van de voorwaarden voor thermisch comfort)
  • ISO 7243, hete klimaatomstandigheden (bepaling van externe warmtebelasting gebaseerd op de Wet Bulb Globe Temperature (WBGT)-index) Meer informatie: klik hier
  • ISO 7933, hete omstandigheden (bepaling en interpretatie van de warmtebelasting met behulp van de predicted heat strain (PHS)-index, in de voorgaande norm gebeurde dit door berekening van de vereiste zweetproductie).
  • Met behulp van ISO 9886 wordt de warmteproductie van de mens in kaart gebracht die mede het effect is van de fysieke en thermische belasting.
     

Print dit artikel