Inventarisatie en Evaluatie

Tillen
Om tilhandelingen te beoordelen op de kans dat fysieke overbelasting plaatsvindt zijn drie verschillende methoden beschikbaar:
De beoordelaar heeft de keuze uit een aantal toe te passen methoden:

 • Key Indicator Method (KIM). Voor meer informatie: klik hier
 • Manual Handling Assessment Charts (MAC). Voor meer informatie: klik hier
 • NIOSH-methode. (NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health) Voor meer informatie: klik hier of hier (ekst NIOSH artikel)

De NIOSH methode vereist ten opzichte van de KIM en MAC meer kwantitatieve gegevens die veelal door meten bepaald dienen te worden. Bij de KIM en MAC is een indeling in een bepaalde categorie op basis van observatie veelal voldoende.
Aanbevolen wordt om eerst met KIM of MAC te beoordelen, waarna alleen in geval van twijfel of de wens naar nauwkeuriger risicoschatting de NIOSH methode wordt toegepast.

Dragen
De beoordelaar heeft de keus tussen twee relatief eenvoudig toe te passen methoden:

 • Key Indicator Method (KIM). Voor meer informatie: klik hier
 • Manual Handling Assessment Charts (MAC). Voor meer informatie: klik hier en de meer uitgebreide methode:
 • Methode Mital. Voor meer informatie: klik hier.

De methode-Mital vereist in vergelijking tot de KIM en MAC meer kwantitatieve gegevens die veelal door meten bepaald dienen te worden. Bij de KIM en MAC is een indeling in een bepaalde categorie op basis van observatie veelal voldoende. Aanbevolen wordt eerst met KIM of MAC te beoordelen, waarna in geval van twijfel de methode-Mital toegepast kan worden om een nauwkeurige onderbouwing te verkrijgen.

Duwen en trekken
Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • duwen en trekken van lasten tijdens het lopen, zoals bij het verplaatsen van rolcontainers, rolstoelen of palletwagens en
 • duwen en trekken vanuit stilstand, zoals het bedienen van hendels.

Het onderscheid tussen het duwen en trekken vanuit stilstand of tijdens het lopen is een essentieel onderdeel van de inventarisatie van de problematiek. Voor het inventariseren en evalueren van het risico van duwen en trekken kan eveneens gebruik worden gemaakt van de methode Mital. Een voorwaarde voor het kunnen toepassen van de methode Mital is dat er op de werkplek duw- en trekkrachten worden gemeten. In sommige situaties is dat lastig of zelfs niet mogelijk. Er kan dan gebruik worden gemaakt van de gegevens uit tabellen uit de methode, mits er sprake is van het duwen of trekken van rolcontainers met goed onderhouden wielen op een vlakke harde ondergrond (betonnen of linoleum vloer).

Aanzet- en volhoudkracht
Wanneer de massa (het gewicht (G)) van de belading inclusief het gewicht van de rolcontainer of palletwagen bekend is, kan met behulp van tabellen worden berekend wat de benodigde aanzet- en volhoudkracht is.

De aanzet- en volhoudkracht die ontwikkeld wordt is afhankelijk van:

 • duwen of trekken,
 • de aangrijphoogte (heup- of schouderhoogte) en
 • het gebruik van 1 of 2 handen.
   

Print dit artikel