Wat is een inspiratie oplossing/afspraak?

Indeling naar haalbaarheid
In de praktische haalbaarheid van beheersmaatregelen voor bedrijven worden hier twee niveaus onderscheiden:
 

  • acceptabel niveau

Beheersmaatregelen op acceptabel niveau zijn die maatregelen die elk bedrijf geacht wordt te nemen. Daar waar meerdere beheersmaatregelen worden aangegeven kan een werkgever zelf een keuze maken. De werkgever houdt hierbij rekening met de arbeidshygiënische strategie. Dat houdt in dat een maatregel aan de bron de eerste voorkeur heeft, als dat niet kan een maatregel op technisch of organisatorisch niveau en indien dat ook niet redelijkerwijs haalbaar is het verschaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen (zie ook 2.4). De Arbeidsinspectie zal bij een inspectie nagaan of die beheersmaatregel is uitgevoerd of dat andere maatregelen getroffen zijn waarmee de werknemer op een zelfde niveau beschermd wordt.

  • inspiratie niveau

Werkgevers en werknemers leggen met het omschrijven van het inspiratie niveau beheersmaatregelen vast die door werkgevers overwogen zouden kunnen worden. Dit zijn maatregelen die vanuit kosteneffectiviteit of andere overwegingen vaak niet redelijkerwijs mogelijk zijn. Van maatregelen die het label “inspiratie niveau” krijgen mag per definitie niet verwacht worden dat elke werkgever deze maatregelen zal kunnen realiseren. Sociale partners en arbeidsinspectie spreken daarom met elkaar af dat deze maatregelen met nadruk NIET gezien mogen worden als de “stand van de techniek” en dus niet verplichtend zijn.