Technische Maatregelen: Gereedschap op ladder

Oplossingen | Onveiligheid | Werken op hoogte

Het hanteren op een ladder of trap van gereedschap of materialen van meer dan 10 kg is niet toegestaan, evenmin als gereedschap waarmee op de gebruiker een momentkracht kan worden uitgeoefend van meer dan 100 N (10 kgf).