Beschermingsmiddelen: Hoogwerker

Oplossingen | Onveiligheid | Werken op hoogte

De beoordeling van de hoogwerker dient voor elk gebruik te geschieden door de gebruiker volgens aanwijzing van de machineleverancier.