Beschermingsmiddelen: Bespreek problemen

Oplossingen | Werkdruk | Te veel werk

Bespreek tijdens de stafvergadering of het overleg met de directie de problemen in het werk.