Technische Maatregelen: Bespreek problemen

Oplossingen | Werkdruk | Te veel werk

Zorg ervoor dat tijdens stafvergaderingen en werkoverleg problemen bespreekbaar zijn.