Technische Maatregelen: Training

Oplossingen | Werkdruk | Tijdsdruk

 Verbeter de communicatieve- en managementvaardigheden van het stafpersoneel, zo nodig door een training.