Toezicht gebruik hulpmiddelen

Branche-afspraken | Onveiligheid | Gedrag

De werkgever ziet er op toe dat werknemers gebruik maken van de ter beschikking gestelde hulpmiddelen. Dit toezicht is een onmisbare schakel is in het beheersen van het risico.