Meldingen onveilige situaties

Branche-afspraken | Onveiligheid | Organisatorisch

Operators zijn zich in veel gevallen bewust van gevaarlijke situaties en/of verbeterpunten. Het inrichten van een structuur om het melden van dit soort situaties te vergemakkelijken en de voortgang van verbeteracties te bewaken verbetert de veiligheid en de efficiency van het productieproces.