Messenbeleid

Branche-afspraken | Onveiligheid | Organisatorisch

In de praktijk blijken relatief veel ongevallen met messen voor te komen. Er wordt aangegeven bij welke werkzaamheden welke messen zijn toegestaan en hoe met welk type mes omgegaan kan / moet worden.