Gedragsbeïnvloeding bijvoorbeeld via SUSA

Branche-afspraken | Onveiligheid | Gedrag

Ongevallen met machines hebben vaak te maken met onveilige handelingen van medewerkers. Er zijn hulpmiddelen die het gedrag van medewerkers proberen te beïnvloeden. SUSA (Safe and UnSafe Acts) is een hulpmiddel waarmee werknemers elkaar aanspreken op onveilig en ongezond gedrag. Dit programma werkt met een lijst met (on)gewenste gedragingen. Zie ook: www.hse.gov.uk/corporateresponsibility/casestudies/tte.pdf . Andere voorbeelden zijn: STOP, OOG, KTO, HBP, HEB, BSTI .