Frequentie voorlichting machineveiligheid

Branche-afspraken | Onveiligheid | Gedrag

Er wordt jaarlijks voorlichting gegeven over machineveiligheid. Hierbij wordt specifiek stilgestaan bij het gedrag van werknemer bij het omgaan met machines.