Maximaal 6 uur/dag staan

Branche-afspraken | Fysieke belasting | Grenswaarden

Medewerkers staan maximaal 6 uur per dag op een vaste plek van 1 vierkante meter .