Uitvoeren van jaarlijkse beoordeling van werkplekken met zwaar werk.

Branche-afspraken | Fysieke belasting | Grenswaarden

Jaarlijkse beoordeling / evaluatie van werkplekken waar gemiddeld meer dan twee uur per dag: