Structurele tilwerkzaamheden

Branche-afspraken | Fysieke belasting | Grenswaarden

Handmatig tillen:
Werkgever en werknemers spreken af dat zij in de arbocatalogus alleen afspraken maken over structurele tilwerkzaamheden.

Structurele tilwerkzaamheden:
Indien er sprake is van werkzaamheden waarbij structureel tilwerkzaamheden worden verricht die dusdanig zwaar zijn dat zij, op termijn, tot gezondheidsschade leiden, dan wordt bij deze werkzaamheden in alle gevallen gebruik gemaakt van tilhulpmiddelen. Tilhulpmiddelen worden door de werkgever ter beschikking gesteld en door de werknemers gebruikt.
Onder de voorwaarde dat tilhulpmiddelen worden gebruikt, waardoor de feitelijke tilbelasting significant gereduceerd wordt, blijft daardoor het gebruik van zakken van 25 kg mogelijk.