Duwen/ trekken

Branche-afspraken | Fysieke belasting | Beoordelingsmethodiek

Met behulp van een unster (weeghaak) vaststellen welke kracht ontwikkeld wordt om een last te trekken / duwen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar de kracht die nodig is om de last op gang te brengen en de kracht die nodig is om de last op gang te houden.