Staan

Branche-afspraken | Fysieke belasting | Beoordelingsmethodiek

Bepaling van de duur dat iemand, gedurende een werkperiode, op een en dezelfde plek staat.