Frequentie periodiek medisch onderzoek

Branche-afspraken | Fysieke belasting | Gezondheidsbewaking

De frequentie waarmee periodiek medisch onderzoek wordt aangeboden is afhankelijk van de mate waarin fysieke belasting een risicofactor is voor de werknemer. Relevante factoren hierbij zijn:

Indien minimaal 1 (praktijk)grenswaarde wordt overschreden: één keer per 4 jaar;

Indien minimaal 2 (praktijk)grenswaarden worden overschreden: één keer per 2 jaar;

Indien minimaal 3 (praktijk)grenswaarden worden overschreden: één keer per jaar;