Beoordeling vooraf van fysieke belasting bij nieuwe werkplek

Branche-afspraken | Fysieke belasting | Organisatorisch

Beoordeel bij (her)ontwerp van werkplekken vooraf de fysieke belasting van medewerkers. Pas het ontwerp aan indien de fysieke belasting een gezondheidsrisico met zich meebrengt.