Fysieke belasting als onderdeel van een installatiecheck nieuwe machines

Branche-afspraken | Fysieke belasting | Organisatorisch

Evalueer na installatie van een nieuwe machine of de ergonomie van de machine in de praktijk voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in het programma van eisen.