Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en opvolgen instructies

Branche-afspraken | Fysieke belasting | Gedrag

Werknemers hebben (ook) een eigen verantwoordelijkheid om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en instructies op te volgen op die plaatsen waar door de werkgever wordt aangegeven dat dit verplicht is.