Controles bij hijsen

Branche-afspraken | Onveiligheid | Organisatorisch

Het uitvoeren van controles voor aanvang van hijsen reduceert de kans op ongevallen. Deze controles hebben betrekking op: werklast; merkteken; afkeurnormen en of het gebruik in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing.