Hitte als onderdeel van een installatiecheck nieuwe machines

Branche-afspraken | Klimaat | Organisatorisch

Evalueer na installatie van een nieuwe machine of de in de praktijk geproduceerde warmte voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in het programma van eisen.