Hitte als onderdeel programma van eisen nieuwe machines

Branche-afspraken | Klimaat | Organisatorisch

Stel ten behoeve van de aanschaf van nieuwe machines en gereedschappen vooraf eisen aan de maximale warmte die de betreffende machine / gereedschap mag produceren.