Verplicht dragen van gehoorbeschermingsmiddelen (dagdosis > 80 dB(A))

Branche-afspraken | Lawaai | Grenswaarden

Werknemers zijn verplicht gehoorbeschermingsmiddelen te dragen indien zij blootstaan aan gemiddelde geluidniveaus die hoger zijn dan 80 dB(A). Werknemers dragen hierin een eigen verantwoordelijkheid.