Markering zones schadelijk geluid & handhaving (> 80 dB(A))

Branche-afspraken | Lawaai | Grenswaarden

Een werkgever geeft door middel van borden aan waar geluidniveaus schadelijk kunnen zijn voor het gehoor. De werkgever ziet toe en handhaaft vanaf dit niveau het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen.