Geluid als onderdeel van een installatiecheck nieuwe machines

Branche-afspraken | Lawaai | Organisatorisch

Evalueer na installatie van een nieuwe machine of het in de praktijk geproduceerde geluidniveau voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in het programma van eisen dat is opgesteld bij de aanschaf van de nieuwe machine.