Geluid als onderdeel programma van eisen nieuwe machines

Branche-afspraken | Lawaai | Organisatorisch

Stel ten behoeve van de aanschaf van nieuwe machines en gereedschappen vooraf eisen aan het maximale geluidniveau dat de betreffende machine / gereedschap mag produceren. Bij voorkeur is het geluidniveau lager dan 80 dB(A). Als dat niet mogelijk blijkt te zijn, spreek dan met de leverancier af dat de machine in de praktijk evenveel geluid produceert als de leverancier belooft. Ervaring leert dat de door de leveranciers gepresenteerde geluidniveaus in de praktijk zelden gehaald worden. Spreek schriftelijk af wat de actie van de leverancier moet zijn als de machine te veel geluid produceert: een boete betalen of het geluidniveau van de machine verlagen.