Uitvoeren van geluidmetingen

Branche-afspraken | Lawaai | Beoordelingsmethodiek

Zekerheid over de geluidniveaus waar medewerkers aan bloot staan, kan verkregen worden door het uitvoeren van geluidmetingen. Ook het geluidniveau dat door bijvoorbeeld een machine geproduceerd wordt, kan door middel van metingen worden vastgesteld. Het uitvoeren van geluidmetingen is echter niet in alle gevallen noodzakelijk. Er kan vaak ook gebruik gemaakt worden van schattingsmethodieken. Voor de wijze waarop geluidmetingen uitgevoerd kunnen worden, klik dan hier