Geluid als onderdeel programma van eisen nieuwe machines

Branche-afspraken | Lawaai | Organisatorisch

Stel ten behoeve van de aanschaf van nieuwe machines en gereedschappen vooraf eisen aan het maximale geluidniveau dat de betreffende machine / gereedschap mag produceren. Refereer hierbij aan de stand van de techniek