Gehoorbeschermingsmiddelen dragen bij incidentele blootstelling > 80 dB(A).

Branche-afspraken | Lawaai | Gedrag

Indien een werknemer slechts incidenteel (en kortstondig) blootstaat aan geluidniveaus die hoger zijn dan 80 dB(A), is het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen niet verplicht. Dragen van gehoorbescherming wordt wel aanbevolen.