Niet hijsen boven personen

Branche-afspraken | Onveiligheid | Organisatorisch

Hijswerkzaamheden waarbij een kraan wordt gebruikt, vinden nooit plaats op het moment dat personen zich in het gebied bevinden dat door de kraan bij deze werkzaamheden bereikt wordt.