Frequentie voorlichting geluid afhankelijk van gemiddelde dagdosis

Branche-afspraken | Lawaai | Gedrag

De frequentie waarmee voorlichting wordt aangeboden is afhankelijk van de dagdosis waar werknemers aan blootstaan. Deze voorlichting vindt plaats bij indiensttreding en daarna: