Hijsen met twee personen

Branche-afspraken | Onveiligheid | Organisatorisch

Bij het omstellen van een machine, wordt de matrijs met behulp van een kraan in positie gebracht. Het uitvoeren van deze werkzaamheden met minimaal twee personen reduceert de kans op ernstig letsel ten gevolge van beknellingen.