Veiligheid als onderdeel programma van eisen nieuwe machines

Branche-afspraken | Onveiligheid | Organisatorisch

Stel bij aanschaf of aanpassing van machines vooraf vast aan welke veiligheidseisen de machine moet voldoen. Zorg er voor dat de machine minimaal voorzien is van een CE markering en een technisch constructiedossier.