Opleiden incidentele gebruiker hijskraan / hijsmiddel

Branche-afspraken | Onveiligheid | Gedrag

Een persoon die incidenteel gebruik maakt / mag maken van een hijskraan / hefmiddel, is minimaal intern aantoonbaar daarvoor opgeleid.