Toezicht gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Branche-afspraken | Werkdruk | Gedrag

De werkgever ziet er op toe dat medewerkers gebruik maken van de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen.