Risicocheck machine zonder CE

Branche-afspraken | Onveiligheid | Grenswaarden

Machines die voor 1-1-1995 zijn opgeleverd hoeven niet voorzien te zijn van een CE-markering. Na aanschaf van een dergelijke machine wordt een risicocheck ('gezond verstand check') uitgevoerd.