Nieuwe machines hebben CE

Branche-afspraken | Onveiligheid | Grenswaarden

Nieuw aangeschafte machines zijn voorzien van CE markering. NB Indien een machine wordt aangepast nadat deze geleverd is, dan moet een nieuw CE-markering verworven worden.